Credit Agricole

Wkrótce udostępnimy narzędzie, które pozwoli Państwu obliczyć koszt przewalutowania (tzw. marży1) dla transakcji kartą, której Państwo używają. Dzięki temu będą Państwo mogli porównać koszt przewalutowania transakcji przez nas - zgodnie z naszymi umowami, z kosztem takiego przewalutowania u dostawców usługi przeliczenia waluty (tzw. Dynamic Currency Conversion, DCC). Mogą to być np. inne banki, operatorzy bankomatów, agenci rozliczeniowi.
Przewalutowanie może dotyczyć płatności w punktach sprzedaży i w bankomatach.
Narzędzie to wprowadzamy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

1 marża - zawiera wszystkie koszty związane z przewalutowaniem transakcji (kurs walutowy + opłata za przewalutowanie). Wysokość marży jest podawana w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC). Klient, porównując marże wyznaczane przez każdego z dostawców usług płatniczych, ma możliwość wyboru najlepszego dla siebie sposobu przewalutowania. Im wyższa marża dla danej transakcji, tym wyższy koszt przewalutowania tej transakcji.

Przejdź na stronę banku Credit Agricole